Jump to content

Registration Terms

Эдгээр дүрмүүдийг нягтлан сайн уншаарай. Үүнийг уншаад бүртгүүлсэнээр та манай сайтын дүрэм, нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн гэсэн үг. 

Бид хэн нэгэн хүний бичсэн зүйлийг хариуцахгүй гэдгийг санаарай. Жишээ нь (хувийн зурвас болон сэтгэгдэл). Бид өөрсдийн оруулж буй мэдээнүүдээ интернетээс орчуулж бэлтгэдэг бөгөөд аливаа мэдээний агуулгад хариуцлага хүлээхгүй. 

Бид зохиогчийн эрхийг хүндэтгэн үзнэ. Хэрвээ манай сайтад ямар нэгэн зохиогчийн эрхийг зөрчсөн файл, видео, текст материал мэдээ болон форумд байршсан бол бидэнтэй холбоо барих хэсгээр холбогдон мэдэгдэх бөгөөд бид боломжит хугацаанд түргэн шуурхай устгах болно. 

Та манай сайтыг ашиглан хуурамч мэдээлэл тараах, бусдыг доромжлох, бүдүүлэг үг хэллэг хэрэглэх, үзэн ядалт, садар самуун, бусдыг заналхийлсэн, хүний хувийн нууцад халдсан гэх зэрэг хувь хүнрүү дайрсан пост оруулж, мөн бусдыг гадуурхаж хүний эрхийг зөрчиж зохиогчийн эрхтэй контентыг сайтад байршуулахыг бид хатуу хориглоно. Сайтын дүрмийг зөрчсөн тохиолдолд бид таныг сайтад хандах эрхийг хязгаарлах болохыг анхаарна уу. 

Бид таныг сайтыг хурдан уншихад зориулж күүки (Cookies) ашигладаг ба та үүнийг хүлээн зөвшөөрсөнөөр бид таныг бусад гишүүдээс ялгаж сайтыг илүү хялбар хурдан уншихад туслах болно.