Jump to content

𝓛𝓔𝓞

Гишүүн

1

Фэнтэй :)

51

Пост

Country

Genre

Zodiac

𝓛𝓔𝓞 гишүүний тухай

_1¶¶¶¶¶¶1____________________________________
8¶8__¶¶1_____________________________________
1¶¶¶¶¶¶______________________________________
8¶¶¶¶¶¶______________________________________
¶¶¶88¶¶1_____________________________________
_¶¶¶¶81______________________________________
_1__¶¶_______________________________________
_8_1¶¶¶______________________________________
__¶¶¶¶¶______________________________________
__8¶¶¶8______________________________________
___¶¶¶¶______________________________________
___1_¶¶______________________________________
___8__¶¶__________81_________________________
___8__8¶__________¶¶_____88__________________
___¶___¶8__1¶8____8¶____¶¶___________________
___¶___¶¶____¶¶8___¶1__¶¶____181_____________
___¶___¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_1¶¶8_______________
___18__¶¶1__11_8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_________________
____8__8¶¶¶88¶¶¶¶¶¶118¶¶¶¶8__111_____________
____8__18¶¶___¶¶¶¶¶18¶¶¶¶¶¶¶¶¶811____________
___8¶_8¶_1¶¶8¶¶¶8___¶__¶¶¶8__________________
__1¶¶181_1¶¶__8¶___8¶¶¶¶¶¶8__________________
__¶¶8_81188¶¶1_¶8__88¶¶¶¶¶¶__________________
__¶8_18¶¶¶_1¶¶¶88¶¶¶¶¶¶¶__¶1_________________
__¶8_8¶¶1881¶¶¶¶¶8__8¶¶¶1__8_________________
___1¶¶8888818¶¶¶¶¶____¶¶¶__8_________________
___111_88181_8¶¶¶¶¶¶¶888¶¶8¶_________________
___81__1881_8___¶¶¶1__8888_11________________
____88_881____1¶¶¶__188_8¶11_81______________
_____¶1¶8__8¶¶¶¶1_1_1¶8_¶_1¶¶8¶______________
_____¶181_8¶¶¶__8¶_1_¶1_¶1_¶¶¶¶1_______111___
_____811¶118__8¶8_8_¶¶_8¶__¶¶¶¶8_____1¶111__¶
_____8_¶8_1_8¶¶1_¶_1¶_181¶¶88¶¶81___81_____¶¶
_____81__8¶¶818_¶__¶_¶_81¶¶¶1¶¶8¶1_81_¶¶1_¶¶8
_____¶___¶81_8_¶8_¶_¶8_¶__¶¶¶¶8¶¶¶8__8___¶¶8_
____811_8_1_8_¶¶_¶_1¶__¶¶¶¶8¶¶8¶811_11_188¶8_
____8_8811_¶_1¶_81_¶118¶¶81¶¶¶¶8¶¶¶11_8¶¶¶¶1_
___1¶_88__¶8_¶8_8__¶¶81¶8__¶_¶¶¶¶¶¶1_8¶¶8¶¶__
___1¶_¶118¶_¶¶_¶___¶8__8___¶_8¶¶8¶___¶¶88¶1__
____¶_111¶__¶_1__¶__1__¶1__¶¶¶11¶1_1¶¶¶8¶1___
____¶¶18¶¶_¶¶_8_¶¶_11__¶1__¶¶___¶_1¶¶1¶¶_____
____8111¶_¶¶_1_8¶__11__¶8__¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶_____
____11_¶8_¶8_8_¶___8___¶8__¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶_____
____818¶_¶¶_1_¶¶__¶¶___¶8__¶¶___¶¶¶¶¶¶¶8_____
____88¶_1¶____¶__888___¶1__¶¶___1¶81¶¶¶______
____¶¶1_¶¶___1_1_______¶1__¶¶____18__¶8______
____¶¶__¶_____1¶_______¶1__¶¶___11¶¶1________
_____¶_¶¶____1¶1_______¶___¶¶1__¶11__________
_____¶¶¶___8¶¶1___8____¶___¶¶¶8_8____________
_____1¶8__88¶8___8¶___8¶___¶¶___¶____________
_____8¶___118____¶1___8¶___¶¶___¶____________
_____81__1¶11____¶___1¶___1¶¶___¶____________
_____8___¶1______¶___¶1__¶8__1__¶____________
_____81__1_______1_____¶8____1__¶____________
_____¶8____________8¶8¶88_18_188¶____________
_____¶¶__________8¶¶¶18¶1¶¶¶¶8¶¶¶____________
_____¶¶___1______¶¶1_8_¶1¶¶__¶__¶1___________
_____88__¶1______8¶__¶_¶881___11¶____________
_____81__8_________¶¶¶_¶81111_8¶1____________
_____8__8__________8¶¶_¶8_118_8¶_____________
_____8_18_____1118881¶_¶1_118_81_____________
_____811____¶¶¶8¶8_11¶_¶8111¶_8______________
_____88___1¶88__8__18¶_¶818_8_81_____________
_____88__1¶_1¶_188__¶¶_¶818_8_1______________
_____81__8__¶8_¶¶¶__¶¶_¶¶81_¶¶¶______________
_____18___18¶11818__¶¶_¶¶81_8¶¶______________
______¶__188118__8_1¶¶_¶¶81__¶1______________
______111¶8111¶_81__¶¶_¶¶81_1¶¶______________
_______¶8¶11811_¶88_¶¶_¶¶1__1¶1______________
______881¶181___8818¶¶_¶¶_1_181______________
_____81__8_¶1_1¶_818¶¶_¶¶___1_81_____________
___1¶___1_111_¶¶__1_¶¶_¶8_1_1118_____________
__1¶¶¶11____11¶¶8___1¶_¶8_1__11¶_____________
__¶¶¶¶¶¶88888¶¶¶¶¶888¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_8¶1111_____
_18____________________________88__1_1_______
_18____________________________18___8¶11818¶_
_18____________________________18___81118888_
 Сүүлд энэ профайлыг үзсэн гишүүд:

Сүүлд энэ профайлыг үзсэн гишүүд:

312 нийт зочилсон
 1. бүтэхгүй өдөр юм аа

 2. Бүр ингэж алга болж байгаамуу тэ хаха

 3. 𝓛𝓔𝓞

  UPDATE

  аль талаас амьдралыг харахаас шалтгаалаад хариулт нь өөр өөр байна байх л даа
 4. Клип бол үнэндээ алж байсан байна
 5. Хунгийн чуулга ганганасан дуутай намрын үдэш Уйтай харцаар шагначихаад чи минь зөрж билээ Уулзаж учраагүй яваа тэр л нэгэн бүсгүйг би Урсах хотынхоо гудамжаас харцаараа хайна аа Уйтай нүдэн бүсгүй хаана явна аа Хүсэл хайрын шувуухай алган дээр минь даанч тогтсонгүй Хүний сайхан охин чи санаанаас хэзээ ч гарсангүй Сайхан нүдэн дээрээс чинь гунигийн шувууг би үргээнэ ээ Саатан уулзаад чамтайгаа хайрын үлгэр ярихсан Дээврийн бороо жингэнэсэн хуртай зуны үдэш Дэгжин харцаар шагначихаад чи минь зөрж билээ Дээдэс тэнгэрийн дагина мэт тэр л нэгэн бүсгүйг би Дэврэх хотынхоо гудамжаас харцаараа хайна аа Дэгжин нүдэн бүсгүй хаана явна аа Хүсэл хайрын шувуухай алган дээр минь даанч тогтсонгүй Хүний сайхан охин чи санаанаас хэзээ ч гарсангүй Сайхан нүдэн дээрээс чинь гунигийн шувууг би үргээнэ ээ Саатан уулзаад чамтайгаа хайрын үлгэр ярихсан Болор цонхнууд гялалзсан мөнгөн өвлийн үдэш Дулаан харцаар шагначихаад чи минь зөрж билээ Дурлал хайрын бурхан мэт тэр л нэгэн бүсгүйг би Дуулиант хотынхоо гудамжаас харцаараа хайна аа Дулаан харцтай бүсгүй хаана явна аа Хүсэл хайрын шувуухай алган дээр минь даанч тогтсонгүй Хүний сайхан охин чи санаанаас хэзээ ч гарсангүй Сайхан нүдэн дээрээс чинь гунигийн шувууг би үргээнэ ээ Саатан уулзаад чамтайгаа хайрын үлгэр ярихсан Хүсэл хайрын шувуухай алган дээр минь даанч тогтсонгүй Хүний сайхан охин чи санаанаас хэзээ ч гарсангүй Сайхан нүдэн дээрээс чинь гунигийн шувууг би үргээнэ ээ Саатан уулзаад чамтайгаа хайрын үлгэр ярихсан
 6. Дандаа л өөрөө намираад байна Даавуу дээлний минь хээ юү дээ Давааны салхи нь илээд л байна Догдлох сэтгэлийн минь өнгө үү дээ Дэнслэх зүрхний минь аясуудаа Дээлийн зүггүйхэн хээ юү дээ Дэнжийн цэнхэрхэн салхи уу даа Хайрын салхи нь үлээгээд байна Дээлийн хормой дэрвэлгүй дээ Хатан санаа минь уяраад байна Дэр нийлэнхэн хайрлалгүй дээ Өд өдийг хийсгэн байгаа салхин чиг үзүүр үү дээ Өнгө өнгийг эргэцэн байгаа санаан чиг сэжүүр үү дээ Хээ хээн дээ өгсөн байгаа Торго шиг торго уу даа Хэн нь хэндээ дассан байгаа дотно шиг хайр уу даа Алчуур өөрөө л хийсээд байна Арын салхины ааш уу даа Алтанхан саа нь гээгдээд л байна Аясхан бодлын минь уярал уу даа Амин санааны минь хүсэл үү дээ Алчуурын нимгэн ааш уу даа Азын цэнхэрхэн салхи уу даа Хөндий салхи нь үлээгээд байна Навчын чимээ гаралгүй дээ Хөөрсөн сэтгэл минь дэнслээд байна Нартад нэгэндээ дасалгүй дээ Өд өдийг хийсгэн байгаа салхин чиг үзүүр үү дээ Өнгө өнгийг эргэцэн байгаа санаан чиг сэжүүр үү дээ Хээ хээн дээ өгсөн байгаа Торго шиг торго уу даа Хэн нь хэндээ дассан байгаа дотно шиг хайр уу даа
 7. Булшин дээр минь ирээрэй Би үхэж... намайг хүмүүс мартахад Сүүдрээрээ гэрэл цуулж Булшин дээр минь нэг ирээрэй Сүнс минь чамайг танина. Мартсан бүхний сүүлд Мартаагvй үлдсэн чамд Хөмөрч унасан манан баярлана Хөлд чинь торсон чулуу баярлана Хагацалд сүүмийсэн өвс Өвдөн байж баярлана Хажууд сөхөрсөн уулс Өндийн байж баярлана Хайртай байж дээ үнэн байж гэж Хамгийн сүүлчийн удаа яс минь цугларч хашгирна
 8. Чамд дурласан өдөр Чамд дурласан тэр өдөр Хайр гэдэг үгийг Хаана ч хамаагүй биччихээд Хараад л зогсоод баймаар Хачин өдөр байсан Чамд дурласан тэр өдөр Хөнгөмсөг зантай даашинзнуудаа тойруулж суулгаад Хөмсөг, чих, хоолой гурвын чинь тухай Хүүхнүүдийн яриа өрнүүлмээр Хачин өдөр байсан Чамд дурласан тэр өдөр Борооны дуслуудаас Бундан хэлбэртэйг хайж өдрийг бармаар Биенээсээ ууршиж гараад Чамд мэдэгдэлгүй араас чинь тэвэрмээр Бүх юм жингүйдсэн Хачнаас хачин өдөр байсан Бүтэн өдөржин би газар дээр гишгээгүй Чамд дурласан тэр өдөр Салхины хэлийг гэнэт л ойлгодог болчихсон Санаа алдахад минь цээжнээс Саарал тагтаа дэрхийтэл нисдгийг анзаардаг болсон Огт арьсгүй юм шиг л эмзэг болсон Орчлон бүхэлдээ зөөлхөн санагдаж Орчлонг гараараа илж үзэх хүсэл төрсөн Хачин өдөр байсан Чамд дурласан тэр өдөр Хүүхэд настайгаа эргэж уулзаад Хөтлөлцөөд хаа нэг тийшээ гүйсэн Хөх өнгийн сэтгэл дээрээ нэмж шав шар будаг асгасан Хөндий цээж ямархан нэгээр Хөндүүрлэхэд нь баярладаг болсон Хачин өдөр байсан Хагарсан нүд Хайлсан бодлынхоо гүнд Мэдээ алдсан Алдатлаа түргэссэн Амьсгалтай Хачин өдөр байсан Тэр хачин өдрөөс эхэлж би өөрийгөө Амьд гэдгийг мэдэрдэг болсон...
 9. ЧИНИЙ ЖААХАН ГЭРГИЙ Гомдомтгой зөрүүдхэн чиний жаахан гэргий Гоё сайхан үгэнд чихэр шиг дуртайг нь битгий мартаарай Горьдож хүлээдэг хайрын үгсээр чинь дутагдаад Гол шиг үерлэж уйлж суудгыг нь санаарай Ажилдаа явсан чамайг шөнө хүртэл харуулдаж Аргадуулах гэж буруу харж хэвтдэгийг нь ойлгоорой Алдаа оноог нь тэнцүүлж аашилж байдаг ч чамдаа Арван наймтай үеийх шигээ одоо ч хайртайг нь санаарай Үнсээд гараагүй өглөө бүхэнд чинь гомддог Үглэж уурладаг томоогүй чиний жаахан гэргий Үргэлж анхных шигээр чамдаа л эрхлэх гэж Үүрд хамт гэж амлалт өгсөнийг нь битгий мартаарай
 10. Ай даа хүний амьдрал эгэл жирийн боловч

  Энэхэн биедээ багтахааргүй их хүслийн далай юм даа

 11. 𝓛𝓔𝓞

  Таалагдлаа
 12. Сэтэглийг минь чи нээгээд цав цагаан лянхуа зур Сээтэгнүүр алаг нүдээ зүрхэн дээр минь зур Надаас өөр хүн үзэхгүй энэ зургийг Нарт ертөнцийн алдарт Жакондоогоор ч солихгүй Өөрийгөө чи над дээр гал улаанаар зур Өрөөлийг үнсээгүй уруулаараа хацар дээр минь зур Өнгөцхөн хээнцэр сэтгэл үзэхгүй энэ зургийг Өр зүрхнийхээ түмэн өнгөөр улам тордож явъя

𝓛𝓔𝓞 гишүүний тухай

_1¶¶¶¶¶¶1____________________________________
8¶8__¶¶1_____________________________________
1¶¶¶¶¶¶______________________________________
8¶¶¶¶¶¶______________________________________
¶¶¶88¶¶1_____________________________________
_¶¶¶¶81______________________________________
_1__¶¶_______________________________________
_8_1¶¶¶______________________________________
__¶¶¶¶¶______________________________________
__8¶¶¶8______________________________________
___¶¶¶¶______________________________________
___1_¶¶______________________________________
___8__¶¶__________81_________________________
___8__8¶__________¶¶_____88__________________
___¶___¶8__1¶8____8¶____¶¶___________________
___¶___¶¶____¶¶8___¶1__¶¶____181_____________
___¶___¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_1¶¶8_______________
___18__¶¶1__11_8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_________________
____8__8¶¶¶88¶¶¶¶¶¶118¶¶¶¶8__111_____________
____8__18¶¶___¶¶¶¶¶18¶¶¶¶¶¶¶¶¶811____________
___8¶_8¶_1¶¶8¶¶¶8___¶__¶¶¶8__________________
__1¶¶181_1¶¶__8¶___8¶¶¶¶¶¶8__________________
__¶¶8_81188¶¶1_¶8__88¶¶¶¶¶¶__________________
__¶8_18¶¶¶_1¶¶¶88¶¶¶¶¶¶¶__¶1_________________
__¶8_8¶¶1881¶¶¶¶¶8__8¶¶¶1__8_________________
___1¶¶8888818¶¶¶¶¶____¶¶¶__8_________________
___111_88181_8¶¶¶¶¶¶¶888¶¶8¶_________________
___81__1881_8___¶¶¶1__8888_11________________
____88_881____1¶¶¶__188_8¶11_81______________
_____¶1¶8__8¶¶¶¶1_1_1¶8_¶_1¶¶8¶______________
_____¶181_8¶¶¶__8¶_1_¶1_¶1_¶¶¶¶1_______111___
_____811¶118__8¶8_8_¶¶_8¶__¶¶¶¶8_____1¶111__¶
_____8_¶8_1_8¶¶1_¶_1¶_181¶¶88¶¶81___81_____¶¶
_____81__8¶¶818_¶__¶_¶_81¶¶¶1¶¶8¶1_81_¶¶1_¶¶8
_____¶___¶81_8_¶8_¶_¶8_¶__¶¶¶¶8¶¶¶8__8___¶¶8_
____811_8_1_8_¶¶_¶_1¶__¶¶¶¶8¶¶8¶811_11_188¶8_
____8_8811_¶_1¶_81_¶118¶¶81¶¶¶¶8¶¶¶11_8¶¶¶¶1_
___1¶_88__¶8_¶8_8__¶¶81¶8__¶_¶¶¶¶¶¶1_8¶¶8¶¶__
___1¶_¶118¶_¶¶_¶___¶8__8___¶_8¶¶8¶___¶¶88¶1__
____¶_111¶__¶_1__¶__1__¶1__¶¶¶11¶1_1¶¶¶8¶1___
____¶¶18¶¶_¶¶_8_¶¶_11__¶1__¶¶___¶_1¶¶1¶¶_____
____8111¶_¶¶_1_8¶__11__¶8__¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶_____
____11_¶8_¶8_8_¶___8___¶8__¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶_____
____818¶_¶¶_1_¶¶__¶¶___¶8__¶¶___¶¶¶¶¶¶¶8_____
____88¶_1¶____¶__888___¶1__¶¶___1¶81¶¶¶______
____¶¶1_¶¶___1_1_______¶1__¶¶____18__¶8______
____¶¶__¶_____1¶_______¶1__¶¶___11¶¶1________
_____¶_¶¶____1¶1_______¶___¶¶1__¶11__________
_____¶¶¶___8¶¶1___8____¶___¶¶¶8_8____________
_____1¶8__88¶8___8¶___8¶___¶¶___¶____________
_____8¶___118____¶1___8¶___¶¶___¶____________
_____81__1¶11____¶___1¶___1¶¶___¶____________
_____8___¶1______¶___¶1__¶8__1__¶____________
_____81__1_______1_____¶8____1__¶____________
_____¶8____________8¶8¶88_18_188¶____________
_____¶¶__________8¶¶¶18¶1¶¶¶¶8¶¶¶____________
_____¶¶___1______¶¶1_8_¶1¶¶__¶__¶1___________
_____88__¶1______8¶__¶_¶881___11¶____________
_____81__8_________¶¶¶_¶81111_8¶1____________
_____8__8__________8¶¶_¶8_118_8¶_____________
_____8_18_____1118881¶_¶1_118_81_____________
_____811____¶¶¶8¶8_11¶_¶8111¶_8______________
_____88___1¶88__8__18¶_¶818_8_81_____________
_____88__1¶_1¶_188__¶¶_¶818_8_1______________
_____81__8__¶8_¶¶¶__¶¶_¶¶81_¶¶¶______________
_____18___18¶11818__¶¶_¶¶81_8¶¶______________
______¶__188118__8_1¶¶_¶¶81__¶1______________
______111¶8111¶_81__¶¶_¶¶81_1¶¶______________
_______¶8¶11811_¶88_¶¶_¶¶1__1¶1______________
______881¶181___8818¶¶_¶¶_1_181______________
_____81__8_¶1_1¶_818¶¶_¶¶___1_81_____________
___1¶___1_111_¶¶__1_¶¶_¶8_1_1118_____________
__1¶¶¶11____11¶¶8___1¶_¶8_1__11¶_____________
__¶¶¶¶¶¶88888¶¶¶¶¶888¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_8¶1111_____
_18____________________________88__1_1_______
_18____________________________18___8¶11818¶_
_18____________________________18___81118888_
 Сүүлд энэ профайлыг үзсэн гишүүд:

312 нийт зочилсон

Сурталчилгаа

Таны сурталчилгаа энд
×